Showing 1–12 of 55 results

Show sidebar
Swarovski Globe Strandage, White, Rhodium plating

Swarovski Globe Strandage, White, Rhodium plating

$84.50
Swarovski Magic Pendant, White, Rhodium plating

Swarovski Magic Pendant, White, Rhodium plating

$99.00
Swarovski Attract Round Necklace, White, Rhodium plating

Swarovski Attract Round Necklace, White, Rhodium plating

$69.00
Swarovski Lyrebird Circle Necklace, White, Mixed plating

Swarovski Lyrebird Circle Necklace, White, Mixed plating

$29.50
Swarovski Lima Necklace, White, Rose gold plating

Swarovski Lima Necklace, White, Rose gold plating

$101.50
Swarovski Stone Choker, White, Rhodium plating

Swarovski Stone Choker, White, Rhodium plating

$71.50
Swarovski Angelic Square Necklace, White, Rose gold plating

Swarovski Angelic Square Necklace, White, Rose gold plating

$77.50
Swarovski Sparkling Dance Star Necklace, Medium, White, Rhodium plating

Swarovski Sparkling Dance Star Necklace, Medium, White, Rhodium plating

$101.50
Swarovski Angelic Square Necklace, Blue, Rhodium plating

Swarovski Angelic Square Necklace, Blue, Rhodium plating

$77.50
Swarovski Sparkling Dance Flower Necklace, White, Rose gold plating

Swarovski Sparkling Dance Pear Necklace, White, Rose gold plating

$129.00
Swarovski Sparkling Dance Pear Necklace, White, Rhodium plating

Swarovski Sparkling Dance Pear Necklace, White, Rhodium plating

$129.00
Swarovski Stone Necklace, Multi-colored, Rhodium plating

Swarovski Stone Necklace, Multi-colored, Rhodium plating

$119.00